Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την επέκταση για ένα ακόμα χρόνο της συνεργασία μας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου – ΕΟΦ που μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία μας.
Η εμπιστοσύνη των φορέων που συνεργαζόμαστε ήδη, μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε και να ανοιχτούμε και σε νέους τομείς.

Pin It on Pinterest