Καταστατικό

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος” υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη σε συνέλευση που διεξήχθη στις 20 Ιουνίου 2014, σε αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με αύξοντα αριθμό 73/2014 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) με αριθμό καταχώρησης 277872/02.12.2014, λαμβάνοντας αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 132626901000.

Το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε., συνοδευόμενο από σχετική αίτηση κατατέθηκε και στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αυτοδικαίως σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ο Κοι.Σ.Π.Ε. εγκρίθηκε ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν.4430/2016 με αριθμό μητρώου Β00915.

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο
το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Pin It on Pinterest