Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις ISO

 

Η αδειοδότηση για τη σύσταση και λειτουργία ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε.) παρέχεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από σχετική αίτηση και γνωμοδότηση της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Ο Κοινωνικής Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” έλαβε τη σχετική άδεια από άποψη σκοπιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία του με την υπ’ αριθμό Υ5β/Γ.Π. 62467/22.09.2014 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας.

 

Η Swiss Approval Technische Bewertung AE στις 20/07/2022 πιστοποίησε ότι ο ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει τα πρότυπα

-ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 

-ISO 14001:2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

-ISO 42001:2017 για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.

1 2 3

για την δραστηριότητα της Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – Συνεργεία Καθαριότητας.

 

 

 

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο
το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Pin It on Pinterest