Πως μπορώ να βοηθήσω

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” αποζητά τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων,

Για να επιτύχει στους καταστατικούς τους στόχους, που είναι η επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων από άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργες, γυναίκες – αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, νέους και νέες.

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Επιθυμώ να γίνω αλληλέγγυο μέλος του Συνεταιρισμού

Για να γίνει κάποιος ή κάποια μέλος (συνεταιριστής) του Κοινωνικού Συνεταιρισμού θα πρέπει να αποδεχθεί τις καταστατικές αρχές του Συνεταιρισμού στο σύνολό τους, να υποβάλει μια απλή αίτηση και να καταβάλει το αντίτιμο της συνεταιριστικής μερίδας (50,00 €).
Η αίτησή του θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση κατ’ αρχάς έγκρισης θα επικυρωθεί ή όχι από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
Η διαδικασία για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μέλους περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 του εγκεκριμένου Καταστατικού.

Επιθυμώ να εργαστώ στον Συνεταιρισμό

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού: η δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αν επιθυμείτε να απασχοληθείτε σε ένα από τα επιχειρησιακά αντικείμενα του Συνεταιρισμού συμπληρώστε και υποβάλλετε μια αίτηση απασχόλησης, που θα βρείτε εδώ.

Τα στελέχη του Συνεταιρισμού θα επικοινωνήσουν μαζί σας, θα σας καλέσουν σε συνάντηση – συζήτηση και μαζί τους θα διερευνήσετε τις προϋποθέσεις απασχόλησής σας, με εχεμύθεια, σεβασμό και αποτελεσματικότητα.

Επιθυμώ να αποκτήσω προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες

Κάθε μέλος εγγράφεται στον Συνεταιρισμό με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ίση για όλα τα μέλη και έτσι αποκτά το δικαίωμα μιας ισότιμης για όλους ψήφου στη διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. (άρθρο 12 του Καταστατικού).
Ωστόσο, κάθε μέλος μπορεί να αποκτήσει έως 5 προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με την αξία καθεμιάς να είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής μερίδας (50,00 €), συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία του αναγκαίου για τον Συνεταιρισμό επενδυτικού κεφαλαίου. Αν το μέλος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων. Αν θέλετε να βοηθήσετε οικονομικά, συμβάλλοντας στη δημιουργία πάγιου συνεταιριστικού κεφαλαίου, και επιθυμείται να αποκτήσετε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες επικοινωνήστε με τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού.

Επιθυμώ να προσφέρω εξοπλισμό στον Συνεταιρισμό

Οι ανάγκες του Συνεταιρισμού και στον τομέα του εξοπλισμού είναι σημαντικές. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης οι ανάγκες αυτές εντοπίζονται στα παρακάτω:

 • Μικρό μεταφορικό, επαγγελματικό αυτοκίνητο
 • Μηχανήματα καθαρισμού (ηλεκτρικές σκούπες, περιστροφικές μηχανές πλύσης / γυαλίσματος δαπέδων, μηχανήματα πλύσης χαλιών / μοκετών κ.λ.π)
 • Μηχανικά σάρωθρα
 • Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης
 • Εργαλεία συνεργείων καθαρισμού

Αν μπορείτε να προσφέρεται δωρεάν κάποια από τα παραπάνω είδη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με το παρακάτω έντυπο. Θα φροντίσουμε εμείς να έλθουμε σε συνεννόηση μαζί σας και να διευθετήσουμε την προσφορά σας.

Επιθυμώ να προσφέρω χρηματικό ποσό για την υποστήριξη του Συνεταιρισμού

Οι οικονομικές ανάγκες του Συνεταιρισμού είναι τεράστιες. Κυριολεκτικά, επιχειρούμε μέσα σε ένα θολό και ασφυκτικά αντιεπενδυτικό οικονομικό περιβάλλον. Αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα και με μηδαμινή –σχεδόν– βοήθεια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους προσπαθούμε να δημιουργήσουμε απασχόληση για κοινωνικά ευάλωτα άτομα του πληθυσμού. Αυτά που πλήττονται πριν απ’ όλους μας από την οικονομική κρίση, την ανεργία και την κοινωνική περιθωριοποίηση.

Προσπαθούμε να εντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο “απόκληρους” του “συστήματος”, να τους βοηθήσουμε να έχουν απασχόληση και μια αξιοπρεπή θέση στην οικογένεια και την κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι και στη θεραπεία τους.

Σ’ αυτή την προσπάθεια κάθε οικονομική βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και –πιστέψτε μας- “πιάνει τόπο”!!!

Αν θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά τον Συνεταιρισμό μας, με οποιοδήποτε ποσό, κάντε την κατάθεσή σας στον τραπεζικό μας λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ: GR9301720670005067079551169

Στη συνέχεια αποστείλτε το καταθετήριο (απόδειξη κατάθεσης) της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση contact@acoop.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αν αδυνατείτε να κάνετε χρήση τραπεζικής κατάθεσης επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να εισπράξουμε εμείς την πολύτιμη δωρεά σας.

Σε κάθε περίπτωση θα σας αποστείλουμε απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την αποδοχή της δωρεάς σας, νόμιμη απόδειξη του Συνεταιρισμού μας και φυσικά θα σας κρατάμε ενήμερους για τους τρόπους διάθεσης της δωρεάς σας. Έτσι εννοούμε εμείς τις έννοιες της αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης!

Επιθυμώ να προσφέρω ως εθελοντής στον Συνεταιρισμό

Και στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων οι ανάγκες του Συνεταιρισμού είναι τεράστιες. Ιδιαίτερα μάλιστα σε εξειδικευμένα αντικείμενα.
Στην παρούσα φάση ανάπτυξης τα αντικείμενα που ο Συνεταιρισμός χρειάζεται την εθελοντική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη είναι:

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας (σε ατομικό και ιδιαίτερα σε ομαδικό επίπεδο)
 • Βιωματικά σεμινάρια team building
 • Υποστήριξη σε θέματα marketing κοινωνικής επιχείρησης
 • Διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη
 • Πωλήσεις υπηρεσιών καθαριότητας
 • Εκπαίδευση στην ανάπτυξη υπηρεσιών καθαριότητας
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Αν επιθυμείτε να προσφέρεται εθελοντικά στα παραπάνω αντικείμενα ή/και σε άλλα που ενδιαφέρου εσάς στείλτε συμπληρωμένο το παρακάτω έντυπο:

Pin It on Pinterest