Πολιτική Απορρήτου

Tαυτότητα

Η ιστοσελίδα www.acoop.gr (στο εξής «ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «KΟΙΣΠΕ Αρχιπέλαγος» (στο εξής «Αρχιπέλαγος»), που εδρεύει στην Αθήνα, Μηθύμνης 40Α, Τ.Κ. 11252, Α.Φ.Μ. 997265480, Δ.Ο.Υ. ΥΑ’ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας contact@acoop.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2110131330, 2121057686. Στις περιπτώσεις, που μέσω της ιστοσελίδας του Αρχιπέλαγους μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν αυτοτελώς τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Για το Αρχιπέλαγος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η λειτουργία του οργανισμού μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “Κανονισμός”).

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από το Αρχιπέλαγος προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, και να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας, καθώς και να μπορούμε να τηρούμε τη φορολογική νομοθεσία.

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι χρήστ(ρι)ες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητάμε από τις/τους χρήστ(ρι)ες να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα ειδικά στην περίπτωση που α/ θέλουν να στείλουν ερωτήματα και αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας ή στη διαθέσιμη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις επιλογές αν i/ επιθυμούν να γίνουν αλληλέγγυα μέλη του Αρχιπέλαγους, ii/ επιθυμούν να εργαστούν στο Αρχιπέλαγος, iii/ επιθυμούν να αποκτήσουν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, iv/ επιθυμούν να κάνουν δωρεά για την υποστήριξη του Αρχιπέλαγους και v/ επιθυμούν να προσφέρουν ως εθελοντ(ρι)ές στο Αρχιπέλαγος, και β/ επιθυμούν να κάνουν δωρεά να μας αποστείλουν μέσω email το αποδεικτικό της τραπεζικής συναλλαγής (για να γνωρίζουμε το όνομα του δωρητή/δωρήτριας και το πόσο της δωρεάς) και να μπορούμε να εκδώσουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, ενώ δεν επεξεργαζόμαστε κανένα προσωπικό τραπεζικό δεδομένο σας.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους επίσης αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας: α/ δεδομένα που η/ο χρήστης/τρια μας δίνει μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της αποστολής μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικότερα δε, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και πριν την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος, θα σας ζητηθεί το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου β/ στατιστικά δεδομένα και δεδομένα προτιμήσεων που ο χρήστης/τρια μας παρέχει εφόσον το επιθυμεί με τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας και την αποδοχή της χρήσης των cookies γ/ δεδομένα που μας κοινοποιείται μέσα από τις φόρμες (μελών, εθελοντών, κλπ), στις οποίες αναφέρεται και αυτοτελώς η πολιτική απορρήτου για κάθε κατηγορία.

Κάνουμε χρήση των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε με σκοπό: 1/ να απαντούμε στα ερωτήματα και αιτήματα που μας υποβάλετε, 2/ για να επικοινωνούμε μαζί σας και να εκδίδουμε αποδείξεις σε περίπτωση δωρεάς, 3/ να βελτιώνουμε την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα και τη χρηστικότητά της 4/ να επεξεργαζόμαστε αιτήματά σας σχετικά με συμμετοχή/συνεισφορά σας στο εγχείρημά μας. 

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το Αρχιπέλαγος αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει είτε απευθείας με αποστολή email στη διεύθυνση dpo@acoop.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα +30 2110131330, 2121057686.

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει και των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού, δεσμευόμαστε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α/ όταν έχετε δώσει αντίστοιχη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας β/ όταν συντρέχει νομική υποχρέωση, ιδίως σε περίπτωση δωρεάς για την έκδοση σχετικής απόδειξης και απόφασης του ΔΣ γ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον του Αρχιπέλαγους, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει διατηρούνται από το Αρχιπέλαγος για όσο χρόνο διαρκεί η επικοινωνία μας κατόπιν ερωτημάτων και αιτημάτων που μας απευθύνετε ή για όσο χρόνο επιλέξετε να έχετε περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία μαζί μας ή μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση (ιδίως για τη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία, σε περιπτώσεις δωρεάς) ή σπουδαίο έννομο συμφέρον.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας και λοιποί τρίτοι, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Αρχιπέλαγους (διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/ εταιρείες τεχνικής υποστήριξης). Σε αυτή την περίπτωση, το Αρχιπέλαγος παραμένει υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, δε μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης), ή σε περίπτωση οικονομικού ελέγχου (για τις περιπτώσεις της δωρεάς). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 16 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση.

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την ενημέρωσή σας μέσω αυτής.

α/Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κλπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στην ιστοσελίδα του Αρχιπέλαγους χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies: 1/ cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, 2/ cookies τα οποία συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τις ρυθμίσεις cookies, και 3/ Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως τον αριθμό επισκεπτών στον ιστότοπο και τις πιο δημοφιλείς σελίδες. Η μέθοδος και η πολιτική επεξεργασίας των συγκεκριμένων cookies  ρυθμίζεται από τον τρίτο πάροχο και είναι διαθέσιμη εδώ https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

β/ Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη λειτουργία των cookies. Πέραν των απαραιτήτων cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των (2) cookies που αποθηκεύουν τις προτιμήσεις για τις ρυθμίσεις των cookies και (3) τα third party cookies (Google Analytics).

Εκτός από τη συγκατάθεση σχετικά με τη χρήση cookies, την οποία σας ζητούμε να παρέχετε με την είσοδό σας στην ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας, να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/ browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Eίδος Cookie Ονομασία Πηγή Σκοπός

Strictly Necessary – HTTP

moove_gdpr_popup acoop.gr Το αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι αυτά που μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις όλων των υπόλοιπων cookies.

Statistics – HTTP

_ga

acoop.gr

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Statistics – HTTP

_gat

acoop.gr

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να μετρήσει το ποσοστό επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Statistics – HTTP

_gid

acoop.gr

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών τρίτων παρόχων

Η ιστοσελίδα του Αρχιπέλαγους χρησιμοποιεί τις εξής προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τρίτων παρόχων: Facebook, Google+, Twitter και Pinterest. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δε μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι, το χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Αρχιπέλαγος δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από τις/τους χρήστ(ρι)ες της ιστοσελίδας της. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα: α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, β/ δικαίωμα τροποποίησης/διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση, δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας, στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo@acoop.gr, την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 2110131330 και 2121057686 ή να χρησιμοποιείτε τη διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συγκατατίθεστε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μη συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. 

Pin It on Pinterest