Συλλέγουμε είδη από δεύτερο χέρι (second hand), για τη δράση POP UP GIFT SHOP, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Συλλέγουμε είδη από δεύτερο χέρι (second hand), για τη δράση POP UP GIFT SHOP, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Συλλέγουμε είδη από δεύτερο χέρι (second hand), για τη δράση POP UP GIFT SHOP, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αρχιπέλαγος σας καλεί να συμμετέχετε στην πρωτοβουλία συλλογής ειδών second hand, για τις ανάγκες λειτουργίας ενός POP UP GIFT...

Pin It on Pinterest