Ελλάδα και δείκτες … ανταγωνιστικότητας

Ελλάδα και δείκτες … ανταγωνιστικότητας

Μια πρόσφατη έρευνα (The Global Competitiveness Index 2017-2018) του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum (World Economic Forum), μεταξύ 137 χωρών παγκοσμίως. Θέση γενικώς (87η) και θέσεις που κατέχει η Ελλάδα σε ορισμένους “δείκτες ανταγωνιστικότητας”: Δείκτης Θέση Ευκολία...

Pin It on Pinterest