Μια νέα συνεργασία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αρχιπέλαγος»

Μια νέα συνεργασία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αρχιπέλαγος»

Και η ΗΔΙΚΑ στο portfolio του Κοι.Σ.Π.Ε. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Αρχιπέλαγος» ξεκίνησε μια νέα, ενδιαφέρουσα συνεργασία. Έπειτα από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική...

Pin It on Pinterest