Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” αναζητά καθαριστές και καθαρίστριες για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

• Η απασχόληση αφορά κατά βάση τετράωρη εργασία (πρωινές ή απογευματινές ώρες) σε πενθήμερη βάση, που μπορεί να αυξάνεται αν ο/η εργαζόμενος/η είναι σύμφωνος/η να κάνει αντικαταστάσεις ή έκτακτες εργασίες.

• Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και από άτομα του γενικού πληθυσμού. Είναι απαραίτητο τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα να υποστηρίζονται από θεραπευτικό πλαίσιο ή κοινωνικούς φορείς.

Προϋποθέσεις για την πρόσληψη είναι:
-Η βασική κατανόηση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.
-Η νομιμοποιημένη πρόσβαση στην εργασία.

Συνεκτιμάται η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην καθαριότητα ή/και τον καθαρισμό υαλοπινάκων.

Επικοινωνία: mail: staffcare@acoop.gr, τηλ. 2110131330 (Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-18:00), υπόψη κας Νατάσας Μιχαΐλοβιτς

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος” έχει αποστολή τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που, λόγω αυτών, εμποδίζονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας (Ν.2716/1999)

 

Pin It on Pinterest