Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος”

Διοικητικό Συμβούλιο

Διαχειριστική χρήση 01.01 – 31.12.2023

Απολογισμός έτους 2023:

Οικονομικός και Κοινωνικός Απολογισμός 2023

Ισολογισμός 2023:

Ισολογισμός 2023

Pin It on Pinterest