Δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών

Δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών

Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός διέθεσε σε ορισμένους εργαζόμενούς του, που μετακινούνταν σε περισσότερους του ενός χώρους εργασίας και δεν είχαν άλλα εισοδήματα, κάρτες απεριορίστων διαδρομών για Μέσα Μαζικής Μετακίνησης. Η συνολική δαπάνη έφθασε στο ποσό των...

Pin It on Pinterest