Αδειοδοτήσεις – Πιστοποιήσεις ISO

 

Η αδειοδότηση για τη σύσταση και λειτουργία ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε.) παρέχεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από σχετική αίτηση και γνωμοδότηση της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Ο Κοινωνικής Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” έλαβε τη σχετική άδεια από άποψη σκοπιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία του με την υπ’ αριθμό Υ5β/Γ.Π. 62467/22.09.2014 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας.

 

Η Swiss Approval Technische Bewertung AE στις 25/7/2018 πιστοποίησε ότι ο ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει:

και

για την δραστηριότητα της Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – Συνεργεία Καθαριότητας με ισχύ μέχρι τις 24/7/2021.

 

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια με έντονο
το κοινωνικό αποτύπωμα με διάφορους τρόπους.

Pin It on Pinterest